Keresés az oldalon   Részletes keresés »

Menü
 
email Küldés e-mailben | print Nyomtatható változat |

VARÁZSLATOS MEXIKÓ

írta on

image

 

piramisok, gyarmati emlékek, felhőkarcolók, álomstrandok

 

1. nap:

Elutazás Bu­da­pest­ről egy nyugat-európai át­szál­lás­sal Mexikóvárosba, a világ egyik legnépesebb váro­sába. Érkezés helyi idő szerint az esti órákban. Transzfer a szállodába (4 éj).

2. nap: Mexikóváros, Puebla

Délelőtt is­mer­ke­dés Mexikó fővárosával (Zócalo – a város hatalmas főtere; a ka­ted­rá­lis – Latin-Amerika egyik leg­na­gyobb temp­loma; Nemzeti Palota; Tenochtitlán, az azték főváros romjai stb.).
Ezután kirándulás Mexikó negyedik leg­na­gyobb váro­sába, Pueblába. Útközben szép kilátás nyílik az or­szág 5000 méter feletti hegycsúcsaira. Puebla óvá­ro­sa nagyszerűen megőrizte gyarmati jellegét. Vá­ros­né­zés: ka­ted­rá­lis, Szent Domonkos-temp­lom a meseszép Rózsafüzér-kápolnával, művésznegyed, színes házsorok a gyarmati korszakból stb. Vissza­uta­zás Mexikóvárosba a késő délutáni órákban.

3. nap: Mexikóváros, Cuernavaca, Taxco

Egész napos kirándulás a Sierra Madre hegyein keresztül a Mexikóvárostól délre fekvő Cuernavacába, az örök tavasz váro­sába és Taxcóba, az ezüst­vá­rosba. Útközben fotószünet a mexikóvárosi Olimpiai Stadionnál és a modern mozaikokkal bo­rí­tott Egye­te­mi Könyvtár épületénél. Cuer­na­vacában rövid séta a leg­fon­to­sabb ne­ve­ze­tes­sé­gek­hez (erőd­sze­rű ka­ted­rá­lis, Cortés palotája stb.), majd to­vább­uta­zás Mexikó egyik leg­szebb kis­vá­ro­sába, Taxcóba, mely már a gyarmati korban az ezüstbányászatnak köszönhette gaz­dagságát. Az utazókat elbűvöli a város fekvése, a kanyargós, macs­ka­kö­ves ut­cács­kák, a szebbnél szebb piros tetős, fehérre me­szelt házak, az ezüst­mű­ve­sek bolt­jai, a tarka piac és a Santa Prisca-temp­lom, mely a chur­ri­guereszk stí­lus mesterműve.

4. nap: Teotihuacán, Guadalupe, Mexikóváros

Délelőtt kirándulás a több mint 1000 éves teoti­huacáni romvárosba, mely annak idején már a bevándorló aztékokat is lenyűgözte (minden mexikói körutazás „kötelező" programja). Megcsodáljuk a Hold- és a Nap-piramist (az előbbi 46 méter, az utóbbi 65 méter magas, mindkettő megmászható), sétálunk a „Holtak utcáján" a Citadella nevű épü­let­együt­teshez és a Tollaskígyó temp­lomához. Vissza­út­ban meg­néz­zük a guadalupei régi és új bazilikát, amely Amerika leg­na­gyobb zarándokhelye (Szűz Mária XVI. századi megjelenésének helyszíne).
Délután lá­to­ga­tás a mexikóvárosi Chapultepec park­ban lévő Nemzeti Antropológiai Múzeumban, Földünk egyik leggaz­dagabb régészeti múzeumában (a Kolum­busz előtti közép-amerikai civilizációk való­sá­gos kincses­háza).

5. nap: Uxmal, Mérida

Transzfer Mexikóváros repülőterére, utazás Méridába, Yucatán állam főváro­sába. Kirándulás a szavannával körülvett Uxmalba, az egyik leglátvá­nyosabb maya romvárosba (Varázsló piramisa, Apácazárda, Tek­nős­béka háza, Kormányzó palotája, Nagy piramis).
Ezután vá­ros­né­zés Méridában, melynek során látjuk Mérida elegáns főterét, a ka­ted­rá­list, a gyönyörű városházát, Montejo XVI. századi házát (a város első spanyol kormányzója volt), valamint a híres Montejo sugárutat tele szebbnél szebb palotákkal. Méridát „fehér városnak” is szokták nevezni tiszta, rendezett utcái és jól karbantartott épületei miatt. Szállás Méri­dá­ban (1 éj).

6. nap: Izamal, Chichén Itzá, Cancún

Utazás a Yucatán-félsziget szavannáin és maya indiánok lakta falvakon keresztül Izamalba, a „sárga városba". A Szent Antal-kolostor meg­te­kin­té­se, majd Chichén Itzá, a maya föld leg­lá­to­ga­tot­tabb romvárosa következik. A régészeti körzet bejárása során látjuk a Csillagvizsgáló épületét, a Kukulkán piramist, a Lab­da­já­ték terét, a Harcosok temp­lomát és a Szent kutat, ahol az indiánok emberáldozatokat mutattak be az Esőistennek. Délután to­vább­uta­zás Mexikó világhírű üdü­lő­övezetébe, a Maya Riviérára. Szállás a Karib-tenger partján fekvő Cancúnban (4 éj).

7. nap: Cancún, Xcaret

Pihenés a karibi ten­ger­parton.
Fakultatív program: Xcaret
Délelőtt elutazás a Maya Riviéra egyik legkü­lön­le­gesebb attrakciójához, a Xcaret öko-régészeti te­ma­tikus parkba. Ízelítő a park kínálatából: maya romok, rekonstruált maya falu, állatkert közép-amerikai álla­tok­kal, lovasbemutató, akvárium, del­fi­nek, bota­ni­kus kert, múzeum a maya romvárosok makett­jei­vel, lagúna fürdési és bú­vár­kodási lehe­tő­séggel, föld alatti patak, ten­ger­par­ti strand stb. Este részvétel egy látvá­nyos elő­adá­son, ahol Mexikó története ele­ve­nedik meg az indiánok labdajátékaitól kezdve a spa­nyol hódításon keresztül a spanyolok és az indiánok keveredéséig. Az előadás második része egy fe­lejt­he­tet­len be­mu­ta­tója a mexikói nép­vise­leteknek, népzenéknek és néptáncoknak.
A fakultatív program ára: kb. 129 USD belépődíjjal együtt (a helyszínen fizetendő) – ga­ran­tált indulás. Figyelem: a fenti ár min. 5 fő esetén érvényes. Kisebb létszám esetén is indul a program, de abban az eset­ben az ár valamivel több a magasabb transz­fer­költ­ség miatt.

8. nap: Cancún, Tulum

Pihenés a karibi ten­ger­parton.
Fakultatív program: Tulum
Félnapos kirándulás Tulum maya romváro­sába. A romok igazi vonzerejét azok fekvése adja. A leg­épeb­ben megmaradt épü­let­együt­tes (az El Castillo) egy, a Karib-tenger fölé emelkedő 25 méter ma­gas sziklán talál­ható.
A fakultatív program ára: kb. 55 USD belépődíjjal együtt (a helyszínen fizetendő) – ga­ran­tált indulás. Figyelem: a fenti ár min. 5 fő esetén érvényes. Kisebb létszám esetén is indul a program, de abban az esetben az ár valamivel több a magasabb transz­fer­költség miatt.

9. nap: Cancún

Szabad program, pihenés a karibi ten­ger­parton, illetve ide­gen­ve­ze­tőnk­kel fakultatív lehe­tő­ség egy újabb kirán­du­lásra.

10. nap: Cancún

Szabad program, majd a délutáni órákban transzfer a cancúni repülőtérre, elutazás Buda­pest­re.

11. nap:

Érkezés Ferihegyre a délutáni órákban.

 

11 nap / 9 éjszaka

Utazás

Menetrend szerinti repülőjáratokkal a Budapest – Mexikóváros, a Mexikóváros – Mérida és a Cancún – Budapest út­vo­na­lon, a programok so­rán lég­kon­dicio­nált autó­busszal.

Megjegyzés: Ezekhez a cso­por­tokhoz sikerült olyan repülőjegyet foglalnunk, amivel a cso­port­nak Cancúnból nem kell visszarepülni Mexikó­vá­rosba, hanem közvetlenül repülhet Nyugat-Európába, majd onnan Buda­pest­re. A Can­cún és Nyugat-Európa közötti közvetlen já­rat előnyei többek között az eggyel kevesebb át­szál­lás hazaútban, valamint a kb. 3,5 órával ke­ve­sebb összes repülési idő, amely által a cso­port a haza­uta­zás napján jó 4 órával több időt tud Cancúnban eltölteni.

Szállás

„A” jelű csoport: 1 éj­sza­ka (Méridában) 3 csil­la­gos szál­lo­dá­ban, 8 éj­sza­ka 4 csil­la­gos szál­lo­dák­ban, két­ágyas, für­dő­szo­bás szo­bák­ban. (En­nek a csoportnak Cancúnban egy városi szállodát foglaltunk, amely nem ten­ger­par­ti, de van sza­bad­téri medencéje, illetve a szálloda vendégei számára buszjárat üzemel a hotel és a ten­ger­par­ti „Mandala Beach” strandja között.)

„B” jelű csoport: 5 éj­sza­ka 4 csil­la­gos szál­lo­dák­ban, 4 éj­sza­ka (Cancúnban) egy 5 csil­la­gos szál­lo­dá­ban, két­ágyas, für­dő­szo­bás szo­bák­ban. Figyelem: Mexikóban a ten­ger­par­ti 5 csil­la­gos szállodák nagy része Európában inkább 4 csil­la­gos szintűnek felel meg.

Ellátás


„A” jelű csoport: Félpanzió – 9 büfé- vagy ame­ri­kai reggeli és 7 ebéd vagy vacsora (napi egy fő­ét­kezés a 2. naptól a 9. napig a 7. nap ki­vé­te­lével).

 

„B” jelű csoport: Félpanzió a körutazás során (5 büfé- vagy amerikai reggeli és 4 ebéd vagy va­cso­ra a 2. naptól az 5. napig – napi egy fő­ét­kezés). A cancúni szál­lo­dá­ban (a 6. nap es­té­jétől a 10. nap reggeléig) all inclusive rend­szerű, itt a napi háromszori étkezés mellett a kor­lát­lan ital­fogyasz­tás is benne van az árban.

 

Megjegyzés: Az első este nincs a hotelben va­cso­ra, mert a tapasztalatok szerint ezt nem igény­lik az utasok.

Időpontok

Részvételi díjak

2016. febr. 4-14. B 527.000 Ft
+ reptéri ill.
2016. febr. 26 - márc. 7. A 450.000 Ft
+ reptéri ill.
# 2016. nov. 17-27. B
 
# 2016. dec. 2-12. B

 

A reptéri illeték 2016 januárjában kb. 99.000 Ft, de ez az összeg jegykiállításig még változhat.

 

A részvételi díj tartalmazza a repülőjegyeket, beleértve a belső járatot is, a helyi autó­buszt, a 9 éj­sza­kai szál­lást a fent megadott ét­ke­zé­sekkel, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a fel­so­rolt progra­mo­kat belépődíjakkal, valamint a helyi ide­gen­vezető és a magyar ide­gen­ve­zető költségeit.

# A 2016. novemberi és decemberi csoportok pontos leírását és árait a katalógus ja­nu­ár végi zárásakor még nem tudtuk meg­ha­tároz­ni. Terveink szerint április közepéig vég­le­ge­sít­jük a progra­mot és az ára­kat. Kérjük, fi­gyel­jék hon­lapunkat, vagy ér­dek­lőd­jenek iro­dánk­nál!

Egyágyas felár:

 A

 B

 112.000 Ft

 

137.500 Ft
 

Betegség-, baleset-
és poggyászbiztosítás:

450 Ft/nap

 

 


274 olvasás