Keresés az oldalon   Részletes keresés »

Menü
 
email Küldés e-mailben | print Nyomtatható változat |

DÉL-AFRIKA, A SZIVÁRVÁNYORSZÁG

írta on

image

 

1. nap:

Elutazás Bu­da­pest­ről egyszeri át­szál­lás­sal Dél-Afri­kába.

2. nap: Johannesburg, Sun City

Érkezés Dél-Afrika leg­na­gyobb váro­sába, Johannes­burgba. A rövid autó­buszos vá­ros­né­zés után to­vább­uta­zás Sun Citybe, Dél-Afrika Las Vega­sába. Délután sza­bad­idő, illetve is­mer­ke­dés Sun Cityvel (előkelő szállodák és üzletek, elegáns parkok, szeren­cse­já­tékok, az Elveszett Város Palo­tája, az Idő hídja, vízi­pa­radicsom, dzsungel­ös­vény stb.). Szállás Sun Cityben (1 éj).

3. nap: Pilanesberg Nemzeti Park, Lesedi bennszülött skanzen

Látogatás a Pilanesberg Nemzeti Parkban, mely körutazásunk egyik csúcspontja. A közel 1000 négyzet­ki­lométeres területen a „nagy ötök" (elefánt, orrszarvú, bivaly, oroszlán, leopárd) mellett szám­ta­lan más állatfaj is él: gepárd, zsiráf, víziló, krokodil, zebra, gnú stb. A Pilanesberg Nemzeti Park előnye a többi nagy nemzeti parkkal szemben (Kruger, Hluhluwe), hogy maláriamentes. Fakultatív lehe­tő­ség dzsipes vadlesre is a Nemzeti Parkban.
Délután lá­to­ga­tás a Lesedi bennszülött skanzenban, ahol öt különböző törzs életmódjával, kultúrájával, táncaival ismerkedhetünk meg. Szállás Pretoria és Johannesburg között, egy 4 csil­la­gos szál­lo­dá­ban (2 éj).

4. nap: Pretoria, Gold Reef City, Aranybánya

Dél-Afrika fővárosa, Pretoria jellemzői a széles utcák, a szép parkok, az elegáns épületek és az emlék­művek. Délelőtt vá­ros­né­zés (Templom tér, Vá­ros­háza, Melrose-ház, Kruger-ház, Union Buildings, Voortrekker emlékmű stb.), majd a Johannesburg melletti Gold Reef City tematikus parkba látogatunk, amely a nagy aranyláz (az 1890-es évek) Johannes­burgjának életteli mása szórakozási lehe­tő­ségekkel és mú­zeu­mokkal. A program része egy arany­bánya meglá­to­ga­tása és az aranyöntés meg­te­kin­té­se is.

5. nap: Port Elizabeth

Délelőtt továbbrepülés Port Elizabeth-be, az Indiai-óceán partjára. Délután séta Port Elizabeth szépen karbantartott tör­té­nel­mi városközpontjában, majd pihenés a ten­ger­parton. Fakultatív lehe­tő­ség a város feketék lakta negyedének megismerésére. Szállás Port Elizabeth-ben (1 éj).

6. nap: Addo Elefánt Nemzeti Park, Garden Route, Tsitsikamma Nemzeti Park

Látogatás Dél-Afrika egyik leg­je­len­tő­sebb vad­re­zer­vá­tumá­ban, az Addo Elefánt Nemzeti Park­ban (ma­lária­mentes). Az elefántokon kívül más vadak is élnek itt, pl. orrszarvúk, zebrák, gnúk, struccok stb. Fakul­tatív lehe­tő­ség dzsipes vadlesre is a Nemzeti Park terü­letén.
Délután to­vább­uta­zás a híres pano­rámaúton, a Gar­den Route-on keresztül az óceán mentén nyugati irányba (fotószünetek). Megálló a Tsitsikamma Nem­zeti Parkban, könnyű túrázási lehe­tő­ség az őser­dőben a Storms folyó torkolatához (romantikus függő­híd).
Szállás A Garden Route egyik híres üdülőhelyén (1 éj).

7. nap: Knysna, Oudtshoorn – struccfarm

A délelőttöt Knysnán töltjük, amely egy gyönyörű lagú­na partján fekszik, Dél-Afrika leg­na­gyobb ős­ho­nos erdeje által körülölelve. Hajózás a lagúna bejáratát védelmező sziklákig (Knysna Heads) – ebéd a hajón. Ezután továbbutazunk a Garden Route pano­rá­ma­úton, majd eltávolodva az óceán partjától érke­zünk meg a strucctenyésztés főváro­sába, Oudts­hoorn­ba, ahol nagyon látvá­nyosak az egykori struccbárók palotái. Látogatás egy struccfarmon (ér­de­kes bemutató). Szállás Oudtshoorn kör­nyé­kén (1 éj).

8. nap: Cango barlangok, Paarl

Délelőtt kitérő a kü­lön­le­ges cseppköveiről híres Cango barlangokhoz. A barlangok fenséges termei­nek bejárása egy kényelmes séta keretében.
A szikla­alak­za­tokkal tarkított, festői 62-es úton továbbutazva érkezés Paarlba, az Afrikaans Nyelv Em­lék­mű­vének meg­te­kin­té­se. Szép pano­ráma nyílik innen arra a 3 gránithegyre, melyeknél nagyobb csak Közép-Ausztráliában talál­ható (Ayers Rock).
Szállás Fokvárosban (3 éj).

9. nap: Fokváros (Cape Town), Table-hegy

Autóbuszos és gyalogos vá­ros­né­zés Fokvárosban, melyet sokan a világ leg­szebb városának tartanak, köszönhetően pazar fekvésének és nagyszerű épí­té­sze­té­nek (a belváros felhő­kar­co­lói, a Maláj negyed, Jóreménység vára, anglikán ka­ted­rá­lis, Company's Gardens a par­la­ment épületével, a Dél-Afrika Mú­ze­um a híres bushman diorámákkal stb.). A város jelképe az 1085 méter magas Table-hegy, ahova kabinos felvonóval megy fel a csoport (léleg­zet­el­ál­lító pano­ráma).

10. nap: Fókasziget, Groot Constantia, pingvinkolónia, Jóreménység Foka, Kirstenbosch Botanikus Kert

Egész napos kirándulás a Cape (Fok) félszigetre – gyönyörű tájak. Hout Bay-ben fakultatív lehe­tő­ség hajó­ki­rán­du­lásra a fókák szigetéhez, majd a Groot Constantia több száz éves borgazdaság meg­te­kin­té­se (borkóstoló, múzeum, kastély). Ezt követően a félsziget egyik kü­lön­le­ges látvá­nyossága következik, az afrikai pingvinek kolóniája Simon's Town mellett. A Jóreménység Fok Nemzeti Park a kö­vet­ke­ző állo­más, majd a késő délutáni órákban a világhírű Kirsten­bosch Botanikus Kert jelenti a nap csúcs­pont­ját, ahol az egyedülálló fokföldi növények és virágok párat­lan gaz­dagságában gyö­nyör­köd­he­tünk.

11. nap: Fokváros

Szabadidő a Victoria és Alfred Waterfrontnál. Az egykori kikötőt alakították át az utóbbi években, és így jött létre ez a modern szórakoztatóközpont, tele üzle­tek­kel, piacokkal, éttermekkel, szórako­zó­helyek­kel, mú­zeu­mokkal. Fakultatív lehe­tő­ség a modern Két Óceán Akvárium meg­te­kin­té­sé­re.
Kora délután transzfer a repülőtérre, elutazás Fokvá­rosból egyszeri át­szál­lás­sal Buda­pest­re.

12. nap:

Érkezés Buda­pest­re a déli órákban.

 

 

12 nap / 9 éjszaka

Utazás

A Budapest – Johannesburg, a Johannesburg – Port Elizabeth és a Fokváros – Budapest út­vo­na­lon menetrend szerinti repülőjáratokkal, Dél-Afrikában lég­kon­dicio­nált autó­busszal.

A menetrend szerinti repülőjáratok a hosszú re­pü­lési szakaszokon nem tartanak félúton tech­ni­kai szünetet üzemanyagfelvétel céljából. Ezeken a nagyméretű gépeken ál­ta­lá­ban jóval kényel­me­sebb ülések vannak, mint azon kis­gépek esetében, melyeket gyakran char­te­re­zés­re hasz­nálnak az utazási irodák.

Szállás

9 éj­sza­ka 3 csil­la­gos (esetenként 4 csil­la­gos) szintű szállodák két­ágyas, für­dő­szo­bás szo­bái­ban.

Ellátás

Félpanzió (büfé­reg­geli, vacsora). A hetedik na­pon a hajón ebédet is kap a csoport.

Időpontok

Részvételi díj

2016. márc. 14-25.
569.000 Ft
+ reptéri ill.
2016. okt. 23-nov. 3.

 
2016. nov. 28-dec. 9.

 

 

A reptéri illeték 2016 januárjában kb. 138.900 Ft, de ez az összeg jegykiállításig még változhat.

 

A részvételi díj tartalmazza a repülőjegyeket (beleértve a belső járatot is), a helyi autó­buszt, a 9 éj­sza­kai szál­lást fél­pan­zióval, egy ebédet a 7. napon, a csomaghordást a szál­lo­dák­ban, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a fel­so­rolt progra­mo­kat belépődíjakkal, valamint a helyi idegenvezetők és a magyar idegenvezetőt költ­sé­geit.

A 2016. októberi és novemberi csoport leírását és árait a katalógus ja­nu­ár végi zárásakor még nem tud­tuk meg­ha­tároz­ni. Terveink szerint április kö­ze­péig vég­le­ge­sít­jük a progra­mot és az ára­kat. Kérjük, fi­gyel­jék hon­lapunkat, vagy ér­dek­lőd­jenek iro­dánk­nál!

Egyágyas felár:133.000 Ft
 
Betegség-, baleset-
és poggyászbiztosítás:

450 Ft/nap

 

 


252 olvasás