Keresés az oldalon   Részletes keresés »

Menü
 
email Küldés e-mailben | print Nyomtatható változat |

TRÓPUSI MESEORSZÁGOK: MALAJZIA ÉS SZINGAPÚR II.

írta on

image

 

üdüléssel Langkawi szigetén

 

1. nap:

Elutazás Bu­da­pest­ről egyszeri át­szál­lás­sal Malaj­ziába.

2. nap: Melaka

Érkezés Kuala Lumpur szupermodern nemzetközi repülőterére helyi idő szerint a késő délutáni órák­ban, majd utazás autó­busszal Melakába, szállás (1 éj).

3. nap: Melaka, Putrajaya

Melaka Malajzia legrégibb városa, fekvésének köszönhetően a középkor óta Délkelet-Ázsia egyik leg­fon­to­sabb kereskedelmi központja. Már az euró­pai­ak megjelenése előtt a kínaiak, majd az arabok gyarmatosították, az 1500-as évektől pedig előbb a portugál, aztán a holland, végül az angol gyar­mat­bi­ro­dalom fontos városa volt. Mindegyik gyar­ma­to­sító rajta hagyta a nyomát a településen, nem csoda, hogy a számtalan szép épülettel, tör­té­nel­mi emlékkel rendelkező város az UNESCO vi­lág­örök­ség részét képezi.
Vá­ros­né­zés, majd lá­to­ga­tás a Baba Nyonya Múzeumban, ahol betekintést nyerhetünk a városban élők évszázadokkal ezelőtti életmódjába.
Kora délután rövid szabad program, majd búcsú Melakától, utazás Kuala Lumpurba. Útközben vá­ros­né­zés Putrajayában, Malajzia új kormányzati köz­pont­jában. Kuala Lumpur közelében épült fel az utóbbi másfél évtizedben ez a gyö­nyö­rű­szép város. Put­ra­jaya még a sokat látott nagy világutazókat is lenyűgözi modern palotáival, parkjaival, tavaival. A rózsaszín márványból épült Putra-mecset talán a leglátvá­nyosabbnak számít Délkelet-Ázsiában.
Szállás Malajzia főváro­sában, Kuala Lumpurban (3 éj).

4. nap: Kuala Lumpur

Az egész napot Kuala Lumpurban töltjük. Az autó­buszos vá­ros­né­zés során több hosszabb-rövidebb fotószünetet tartunk, például a Petronas tornyoknál (a világ leg­ma­ga­sabb ikertornyai), a Nemzeti Em­lék­műnél, a Nemzeti Mecsetnél, a Függetlenség te­rén és a Királyi Palotánál. A nap folyamán lá­to­ga­tást teszünk a híres Madárparkban (a világ egyik leg­na­gyobb madárparkja, ahol a trópusi madarakon kívül az egzotikus vegetációban is gyö­nyör­köd­he­tünk), valamint a Nemzeti Múzeumban (amely kivá­ló­an bemutatja Malajzia történelmét és népeinek kultúráját). A kínai negyedben tett séta közben látjuk majd a színpompás hindu Sri Mariamman-temp­lomot. A nap egyik csúcspontját jelenti a vacsora helyszíne: a forgó étterem a Kuala Lumpur to­rony­ban, mely a világ egyik leg­ma­ga­sabb tévé­tor­nya (421 méter magas).

5. nap: Batu-barlangok, dzsungeltúra, Kuala Lumpur

Barangolás Kuala Lumpur kör­nyé­kén. Elő­ször a Batu-barlangokhoz látogatunk, ahol egy híres hindu szentély talál­ható. Ezt követően a malajziai dzsun­gellel is­mer­ke­dünk, lehe­tő­ség sétára, könnyű túrára.
Délután egy nagyszerű kézműves központot láto­ga­tunk meg Kuala Lumpur belváro­sában, majd a nap hátralévő ré­szé­ben szabad program.

6. nap: Lata Iskandar vízesés, Cameron-hegység (Tanah Rata, pillangófarm, teaültetvények)

Utazás Kuala Lumpurtól észak felé előbb autópályán, majd kanyargós hegyi utakon a Cameron-hegy­ség­be. Az út mentén néhány pici bennszülött falu is felbukkan. Pihenő a Lata Iskandar vízesésnél.
A Cameron-hegység 1500 méter magasan fekvő han­gu­la­tos üdülőhelyei egész évben ideális klímát biztosítanak, a nappali csúcshőmérsékletek szinte mindig 20 és 25 Celsius fok között vannak. Is­mer­kedés Tanah Ratával, a hegység fő üdülőhelyével, majd lá­to­ga­tás egy pillangófarmon, ahol sokféle egzo­tikus élőlényt mutatnak be. A nap csúcspontját egy gyö­nyö­rű­szép teaültetvény meglá­to­ga­tása jelenti, közben rövid is­mer­ke­dés a tea feldolgozási folya­ma­tával.
Szállás a Cameron-hegység egy szép fekvésű szállo­dá­jában (1 éj).

7. nap: Sam Poh Tong barlangtemp­lom, Kuala Kangsar, Kuala Sepetang mangroveerdő, Penang

Utazás tovább észak felé. Leereszkedünk a Cameron-hegységből, majd Ipoh városa mellett megnézünk egy nagyon érdekes kínai buddhista barlangtemp­lomot (Sam Poh Tong). A temp­lom épület­együt­teséhez tartozó díszkert az egyik leg­szebb egész Malajziában.
Ezután Perak tartomány szultánjának székvárosával, Kuala Kangsarral is­mer­ke­dünk. Fotószünet az ezeregy­éj­sza­ka meséire emlé­kez­tető Ubudiah-me­cset­nél, valamint a régi és az új szultáni palo­tánál.
Kora délután egy kitérőt teszünk a tengerpart melletti Kuala Sepetang mangroveerdőbe. Lehetőség rövid erdei sétára egy széles pallókra épített tanösvényen.
Megérkezés Penang szigetére a világ egyik leg­hosszabb hídján keresztül (13,5 km). Szállásunk Batu Ferringhi üdülőhelyen lesz egy ten­ger­par­ti szállo­dá­ban (2 éj). Figyelem: Penang szigete mentén a tenger vize nem elég tiszta ahhoz, hogy ideális legyen fürdésre, a turisták inkább a szállodák úszó­meden­céit részesítik előnyben.

8. nap: Penang, Georgetown

Vá­ros­né­zés Penang szigetének gyönyörű főváro­sában, Georgetownban, melyet az angolok ala­pí­tottak, ma nagyrészt kínaiak lakják, és szám­ta­lan tör­té­nel­mi nevezetességének köszön­he­tő­en része az UNESCO vi­lág­örök­ségnek. A leg­ér­de­ke­sebb lát­ni­valók a Wat Chaiya Mangkalaram thai temp­lom (a világ egyik leg­na­gyobb fekvő Buddha-szobrával), a kínai Khoo klán pazar temp­loma és székháza (ahol egy érdekes múzeum a klán történetét is bemutatja),a britek által épített Cornwallis erőd, valamint a tengerbe benyúló mólók mentén a vízre épült faházakból álló városnegyed (egy egészen kü­lön­le­ges életforma).Napközben meg­néz­zük a közeli Kek Lok Si temp­lomot is, a hegytetőn álló építmény a leg­je­len­tő­sebb és talán a leglátvá­nyosabb buddhista temp­lom­együt­tes Malajziában.

9. nap: Langkawi szigete

Búcsú Penang szigetétől, kompátkelés Langkawi szigetére (2,5 órás utazás), mely az Andamán-tengeri szigetcsoport gyöngyszeme, Malajzia legkedveltebb üdülőhelye. A gyönyörű trópusi paradicsom homokos tengerparttal, fürdésre alkalmas, tiszta vizű tengerrel, álomszép természeti környezettel rabul ejt minden látogatót. Megérkezés után a szobák elfoglalása a tengerpart mentén el­he­lyez­kedő szálloda­komp­lexumban (3 éj). A nap hátralévő ré­szé­ben szabad program.

10. nap: Langkawi szigete

Is­mer­ke­dés a magasból Langkawi szigettel és a környező szigetvilággal. Utazás kabinos felvonóval a híres Mat Cincang hegy csúcsáig. Útközben léleg­zet­el­ál­lító pano­ráma tárul elénk (buja trópusi esőerdők, vízesések, a közel 100 szigettel telepöttyözött Anda­mán-ten­ger). A hegytetőn lehe­tő­ség kilá­tó­pontok felkeresésére, meg­cso­dál­hat­juk az acélhidat is, amely a Mat Cincangot köti össze a szom­szé­dos hegycsúccsal. A felvonózás után lá­to­ga­tás a kb. 1000 krokodilnak otthont adó kro­kodil­farmom, a krokodil show meg­te­kin­té­se.
A félnapos kirándulás után szabad program, pihenés a trópusi ten­ger­parton.

11. nap: Langkawi szigete

Szabad program, pihenés a trópusi ten­ger­parton, fakultatív programlehe­tő­ségek. Langkawi számtalan érdekes és sokszínű ki­rán­du­lá­si és sza­bad­idős lehe­tő­séget kínál (hajókirándulások, dzsungeltúrák, búvárkodás, vásárolgatás, vá­ros­né­zés stb.). A prog­ra­mok kiválasztásában idegenvezetőnk a hely­szí­nen segítséget nyújt.

12. nap: Szingapúr

Reggel transzfer Langkawi repülőterére, elutazás Szingapúrba.
Megérkezést követően félnapos vá­ros­né­zés a szuperlatívuszok váro­sában. Szingapúr ne­ve­zetes­sé­gei közül nehéz egy-kettőt kiemelni, egyik csoda a másik után következik. Egy kis ízelítő: a városközpont csúcsmodern épületei, a Singapore Flyer (a világ leg­na­gyobb óriáskereke), a gyönyörűen felújított kínai negyed, a botanikus kert fe­lejt­he­tet­len egzotikus vegetációja (leg­szebb része a Nemzeti Orchidea Kert) stb.
A közös programok után transzfer a városközponti szállodába (2 éj), majd sza­bad­idő a bevá­sár­ló­központok utcájában, az Orchard Roadon (több mint 20 hatalmas pláza/bevá­sárló­központ van egymás mellett).

13. nap: Szingapúr

A szingapúri vá­ros­né­zés folytatása: a Raffles Hotel (Ázsia egyik legpatinásabb szállodája), a han­gu­la­tos indiai és a maláj negyed, pano­ráma a Marina Bay Sands Hotel tetejéről (3 felhőkarcoló tetejét egy hajót formázó óriási terasz fogja át), a tör­té­nel­mi épületek a brit gyarmatosítás időszakából, a Singapore folyó menti gyönyörű házsorok, a Merlion szobra (Szingapúr oroszlánfejű és haltestű jelképe) stb.
Délután szabad program, lehe­tő­ség az Ázsiai Civilizációk Múzeumának meg­te­kin­té­sé­re.
Fakultatív program: Vacsora egy helyi étteremben, majd a Marina Bay Sands Hotel látvá­nyos, zenés-lézeres fény show-jának meg­te­kin­té­se következik. A programunk zárásaként hajózás a Singapore folyón. Visszaérkezés a szállodába este tíz óra körül.
A fakultatív program ára: 21.000 Ft – egy­sze­rűbb büfévacsorával.

14. nap: Szingapúr

Délelőtt pihenés a szál­lo­dá­ban, szabad program, vagy pedig részvétel az idegenvezetőnk által szervezett kiránduláson a híres szingapúri állat­kertben.
A délután nagy részét Sentosa szigetén tölti a csoport. Közvetlenül a fősziget mellett talál­ható ez a kisebb sziget, ahova kabinos drótkötélpályán jutunk át. Sentosán tucatnyi, a turistákat tömegesen vonzó attrakció épült. A drótkötélpálya kabinjaiból meg­cso­dáljuk a környék pazar panorámáját, majd közösen meg­néz­zük a „SEA Aquarium” nevű óceanáriumot (a világ egyik leg­na­gyobb akváriuma varázslatos tengeri élővilággal). Lehetőség to­váb­bi ne­ve­zetes­sé­gek meg­te­kin­té­sé­re, a programok kivá­lasz­tásában az idegenvezető a helyszínen segítséget nyújt (pl. „Sky Tower” nevű kilátótorony, Madame Tussauds panoptikum, „Images of Singapore” múzeum stb. Ez utóbbi rend­kívül látvá­nyos formában meséli el Szingapúr történelmét.)
Sentosa szigete után kora este vissza­uta­zás a belvárosba, rövid szabad program a bevá­sár­ló­központok utcájában, az Orchard Roadon vagy zuha­nyo­zási lehe­tő­ség a szál­lo­dá­ban. Útban a reptér felé a városállam egyik legújabb attrak­ció­jának, a „Gardens by the Bay” nevű parknak a meg­te­kinté­sé­vel búcsúzunk Szingapúrtól. A parkban talál­ható, 18-50 m magas mesterséges óriásfák este színesen világítanak, lombkoronájukat „égi sétaút” köti össze, ahonnan lenyűgöző a kivi­lá­gított város látványa.
Késő este transzfer a repülőtérre, éjfél körül elutazás Szingapúrból egyszeri át­szál­lás­sal Buda­pest­re.

15. nap:

Érkezés Ferihegyre a reggeli órákban.

Figyelem: A programok sorrendje a nyitva­tartások függ­vé­nyé­ben fel­cse­ré­lőd­het..

 

15 nap / 12 éjszaka

Utazás

Menetrend szerinti repülőjáratokkal, egyszeri át­szál­lás­sal (érkezés Kuala Lumpurba, elutazás Szingapúrból). Malajziában és Szingapúrban lég­kon­dicio­nált autó­busszal, a 12. napon Langkawiról Szingapúrba repülőgéppel.

Szállás

12 éj­sza­ka 4-5 csil­la­gos szál­lo­dák­ban, két­ágyas, für­dő­szo­bás szo­bák­ban. A szállodákhoz úszó­me­den­ce is tartozik.

Ellátás

12 büfé­reg­geli, valamint 9 főétkezés (ebéd vagy vacsora) a 3. naptól a 11. napig.
Megjegyzések: A 13. napon a fakultatív program tartalmazza a vacsorát, a 14. nap éjszakáján, az elutazás után pedig a repülőgépen szolgálnak fel meleg ételt. (Hasonlóképpen a többi hosszú repülőjáraton is biztosítanak meleg étkezést.) A 2. nap estéjén Melakában, a 12. napon pedig Szingapúrban az étkezés egyénileg könnyen meg­oldható.

Időpontok

Részvételi díj

     
 
2016. nov. 22 - dec. 6.
648.000 Ft
+ reptéri ill.

 

A reptéri illeték 2016 januárjában kb. 129.400 Ft, de ez az összeg jegykiállításig még változhat.

 

A részvételi díj tartalmazza a repülőjegyeket (beleértve a Langkawi – Szingapúr járatot is), a 12 éj­sza­kai szál­lást, 12 büfé­reg­gelit, 9 fő­ét­kezést (ebéd vagy vacsora), az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a magyar ide­gen­ve­ze­tő­t a bu­da­pesti indulástól a bu­da­pesti érkezésig, a helyi idegenvezetéseket, a transz­fe­re­ket, a helyi autó­buszos közlekedést, a hajójegyet Langkawi szigetére, a fel­so­rolt progra­mo­kat, valamint a programleírás szerinti belé­pő­dí­ja­kat Ma­laj­ziá­ban.

A helyszínen borravalót illik adni a gép­ko­csi­ve­ze­tők­nek és a helyi ide­gen­ve­ze­tők­nek (ter­mé­sze­te­sen csak akkor, ha elégedettek a mun­ká­juk­kal). Utasonként összesen kb. 25 dol­lár­ra kell számítani.


Egyágyas felár:289.000 Ft
 
Betegség-, baleset-
és poggyászbiztosítás:

450 Ft/nap

 

 

 


249 olvasás