Keresés az oldalon   Részletes keresés »

Menü
 
email Küldés e-mailben | print Nyomtatható változat |

THAIFÖLD - A TÁVOL-KELET VARÁZSA I.

írta on

image

 

körutazás és üdülés

 

1. nap:

Elutazás Ferihegyről egyszeri át­szál­lás­sal Bang­kokba.

2. nap: Bangkok

Megérkezés után transzfer a szállodába (3 éj). Pihenés, szabad program.
Fakultatív program: Thai vacsora és klasszikus táncok
Vacsora egy tipikus thai étteremben jellegzetes thai­földi ételekkel, közben pedig látvá­nyos jelmezekbe öltözött thai táncosok bemutatójában gyö­nyör­köd­he­tünk.
A fakultatív program ára: 6.500 Ft (ga­ran­tált program).

3. nap: Bangkok

Thaiföld fővárosa sokarcúságával, trópusi fur­csa­sá­gai­val, fe­lejt­he­tet­len műemlékeivel, egzotikumával óriási élmény az európaiak számára. A vá­ros­né­zés során meglátogatjuk az Arany Buddha Templomot (5 és fél tonnás arany Buddha-szoborral), valamint a Fekvő Buddha Templomot és kolostort (46 méter hosszú fekvő Buddha-szoborral). A vá­ros­né­zés fény­pont­jai a Királyi Palota pompás épü­let­együt­tese a Smaragd Buddha Templomával és a szemet gyönyör­köd­tető Hajnal Temploma. Ebéd egy helyi étte­rem­ben.
A kb. 6-7 órás vá­ros­né­zés során közel kétszer annyit látnak utasaink, mint a Bangkokban szokásos fél­napos (3-4 órás) városnéző programokon.

4. nap: Damnern Saduak úszó piac, Kwai folyó, Nakhon Pathom

Szabad program Bangkokban, pihenés a szál­lo­dá­ban, illetve annak úszómedencéjénél.
Fakultatív program: Úszó piac, Kwai folyó, Nakhon Pathom
Autóbuszos kirándulás Bangkoktól nyugatra. Elő­ször a híres Damnern Saduak úszó piacot látogatjuk meg (a leg­na­gyobb úszó piac), majd to­vább­uta­zás a Kwai folyóhoz, a burmai határ közelébe (trópusi esőerdő). A második világháború idején a japánok egy vasút­vo­nalat építtettek itt az angol, ausztrál és más nemze­ti­ségű hadifoglyaikkal. Az embertelen kö­rül­mé­nyek következtében több mint 100.000 ember vesz­tet­te életét a dzsungelben. A világhírű híd meg­te­kin­té­se, majd lá­to­ga­tás a katonatemetőben és az egykori fogolytábor helyén berendezett em­lék­mú­ze­umban. Visszaútban pihenő Nakhon Pathomban, a világ leg­na­gyobb buddhista chedijénél.
A fakultatív program ára: 11.900 Ft (ebéddel) – ga­ran­tált indulás.

5. nap: Bang Pa-In, Ayutthaya, Lopburi

Elutazás autó­busszal Bangkokból északi irányba, az ország belseje felé. Látogatás a XIX. század végén épült Bang Pa-In palotaegyüttesben, mely a thai királyok nyári rezidenciája volt (gyönyörű park). To­vább­uta­zás Ayutthayába (UNESCO vi­lág­örök­ség). Ez a város évszázadokon keresztül az egyik leg­je­len­tő­sebb ázsiai civilizáció központja volt, mígnem a burmaiak az 1760-as években kifosztották. A jó álla­pot­ban lévő romok a trópusi környe­zetben lenyű­göző hatást gyakorolnak a turistákra (temp­lomok, kolos­torok, Buddha-szobrok, kiserődök stb.). Ebéd egy helyi étte­rem­ben.
A kö­vet­ke­ző megálló Lopburi, egy ugyancsak ősi város, ahol a khmer (kambodzsai) építőművészet számos remekműve talál­ható. (Lopburi a thai uralom előtt a khmerek fővárosa volt.) A turisták körében talán leg­is­mer­tebb ne­ve­zetes­sé­ge az úgynevezett Majom temp­lom, melyet valóban majmok laknak.
To­vább­uta­zás északi irányba végtelen rizsföldeken keresztül. Szállás Phitsanulokban (1 éj).

6. nap: Phitsanulok, Sukhothai

Phitsanulok fő szenzációja a Wat Mahathat, a Nan folyó partján talál­ható XIV. században épült temp­lom. Itt talál­ható a zarándokok ezreit vonzó, gyógyító Chinnarat Buddha, az egyik legnépszerűbb Buddha ábrázolás Thaiföldön. Ennek meg­te­kin­té­se után lá­to­ga­tás egy közeli néprajzi múzeumban, ahol főleg fából és bambuszból készített helyi használati tár­gya­kat mutatnak be.
Közép-thai­földi kirándulásunk fő állomása Sukhothai romvárosa (UNESCO vi­lág­örök­ség). A XIII. szá­zad­ban virágzó Sukhothai királyság a thai törté­ne­lem első nagy korszaka volt. Az aranykorként emle­ge­tett első független Thai Királyság fővárosának marad­vá­nyait tekint­het­jük meg, melyet a XX. század köze­péig dzsungel borított.
Ebéd egy helyi étteremben, majd délután vissza­uta­zás autó­busszal Bangkokba (1 éj).

7. nap: Krokodil farm, Thaiföld skanzenje

Búcsú Bangkoktól, utazás Pattayára. Útközben lá­to­ga­tás a világ egyik leg­na­gyobb krokodil farmján, lehe­tő­ség a krokodil show meg­te­kin­té­sé­re is.
A kö­vet­ke­ző programunk Thai­föld skanzenje, a világ egyik leg­na­gyobb szabadtéri múzeuma. Az ország minden részéből hoztak ide épületeket, illetve Thaiföld leg­több híres épületének másolatát is felépí­tették. A látogatók itt néhány óra alatt meg­is­mer­ked­het­nek szinte az egész ország építészeti kin­csei­vel és néprajzával. Szállás Pattaya mellett, ten­ger­par­ti szál­lo­dá­ban (4 éj).

8. nap: Pattaya, Nong Nooch trópusi kert

Pattaya nemcsak Thaiföldnek, de egész Ázsiának a leg­na­gyobb ten­ger­par­ti üdülőhelye. Egy kis ízelítő abból, amit a város kínál a turistáknak: kitűnő ét­ter­mek, szórakozóhelyek, olcsó piacok, lég­kon­dicio­nált bevá­sár­ló­központok, sportolási lehe­tő­ségek, ren­ge­teg napfény, úszómedencék, ki­rán­du­lá­si lehe­tő­ségek stb.
Félnapos kirándulás a Pattayától néhány kilométerre fekvő Nong Nooch trópusi kertbe, ahol a fe­lejt­he­tet­lenül szép vegetáción kívül elefánt show és thai folklór bemutató (táncok, thai kardozás, thai box stb.) is szóra­koz­tatja a látogatókat.
Fakultatív program: Alcazar show
Látvá­nyos revüműsor a híres transzvesztita együttes előadásában.
A fakultatív program ára: 6.000 Ft (ga­ran­tált prog­ram).

9. nap: Pattaya, Paradicsom-sziget

Szabad program Pattayán.
Fakultatív program: Paradicsom-sziget
Egész napos kirándulás a Paradicsom-szigetre (Samet Island), strandolási lehe­tő­ség.
A fakultatív program ára: kb. 49 USD (ebéddel) – a helyszínen fizetendő, ga­ran­tált indulás.

10. nap: Pattaya, Mini Sziám

Szabad program Pattayán.
A késő délutáni órákban lá­to­ga­tás a Mini Sziámban. Ez egy han­gu­la­tos park, ahol Thaiföld híres épít­mé­nyei­nek makettjei láthatóak Földünk leghíresebb épüle­tei­nek kicsinyített másai mellett. Mivel késő dél­után érkezik ide a csoport, így a maketteket nap­pali fényben és esti díszkivilágításban is meg­cso­dál­hatják.

11. nap: Pattaya, Elefánt farm

Szabad program Pattayán (este kell csak elhagyni a szobákat).
Fakultatív program: Elefánt farm
Félnapos kirándulás egy közeli farmra, ahol lehe­tő­ség van egy kisebb túrára elefántháton, bemutatják a környék élővilágát egy rövid erdei séta keretében, majd ökörfogattal viszik vissza a látogatókat a farm központjába, az ebéd helyszínére.
A fakultatív program ára: 19.300 Ft (ebéddel) – ga­ran­tált indulás.
Este transzfer a bangkoki repülőtérre, elutazás Thaiföldről.

12. nap:

Érkezés Buda­pest­re a délelőtti órákban.

 

12 nap / 9 éjszaka

Utazás

Menetrend szerinti repülőjáratokkal egyszeri át­szál­lás­sal Bangkokig és vissza. Thaiföldön lég­kon­dicio­nált autó­busszal.

A menetrend szerinti repülőjáratok a hosszú re­pü­lési szakaszokon nem tartanak félúton tech­ni­kai szünetet üzemanyagfelvétel céljából. Ezeken a nagyméretű gépeken ál­ta­lá­ban jóval kényelmesebb ülések vannak, mint azon kis­gépek esetében, melyeket gyakran char­te­re­zés­re használnak az utazási irodák.

Szállás

9 éj­sza­ka + egy fél nap 4 csil­la­gos szál­lo­dák­ban, két­ágyas, für­dő­szo­bás szo­bák­ban (a szállo­dák­nak van saját szabadtéri úszó­me­den­cé­je, a szo­bák­ban légkondicionáló, műholdas tv, telefon, hűtőszekrény vagy minibár áll uta­saink rendelkezésére).

Ellátás

Büféreggeli, a 3., az 5. és a 6. napon ebédet is kapnak a csoportok / fakultatív vacsora a 4. nap­tól.

Időpontok

Részvételi díjak

     
 
     
 
2016. nov. 7-18.
263.000 Ft
+ reptéri ill.
2016. nov. 30 - dec. 11.
263.000 Ft
+ reptéri ill.

 

A reptéri illeték 2016 januárjában kb. 119.900 Ft, de ez az összeg jegykiállításig még változhat.

 

A részvételi díj tartalmazza a repülőjegyeket, a transz­fe­re­ket, a helyi autó­buszos közlekedést, a fel­so­rolt progra­mo­kat a fakultatívok kivételével, a szükséges belé­pő­dí­ja­kat, a 9 éj­sza­kai szál­lást reggelivel, a 3., 5. és 6. napon ebédet is, az utolsó pattayai napon a szobában tar­tóz­ko­dást az esti órákig, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a magyar ide­gen­ve­ze­tő­t a bu­da­pesti indu­lás­tól a bu­da­pesti érkezésig és a helyi idegen­veze­téseket.


Vacsora felár:41.900 Ft
(7 bőséges vacsora a 4. naptól)
 
Egyágyas felár:92.300 Ft
 
Betegség-, baleset-
és poggyászbiztosítás:

450 Ft/nap

 

 

 

 


308 olvasás